heerlijke-visrechten.jpg

Heerlijke Visrechten

 

Oude zakelijke visrechten / heerlijke visrechten zijn rechten om met uitsluiting van anderen
te vissen in een aan een ander in eigendom toebehorend water.
Wij adviseren en taxeren betreffende aan- en verkoop van deze oude zakelijke visrechten.
Daarnaast geven wij praktisch en juridisch advies, zowel over de status als over de geschillen
die zich bij oude zakelijke visrechten kunnen voordoen.


Heerlijkheidsgevolg.
Een van de eigenaardigheden van het heerlijk visrecht is wel, dat het zich uitstrekt over het gehele gebied der heerlijkheid en dat, wanneer het om de een of andere reden niet kan worden uitgeoefend
op een gedeelte van het gebied, het herleeft of eerst in werking komt wanneer het beletsel vervalt of
de mogelijkheid ontstaat, dat het kan worden uitgeoefend.