welkom.jpg

VBC

 

Visplan
Ons Visserijbedrijf heeft zitting in drie visstandbeheercommissies, die conform het Beleidsbesluit Binnenvisserij 1999 zijn ingesteld.
Een VBC als platform voor de visserijkundige eenheid van een stroomgebied streeft naar een duurzame en gevarieerde visstand met een daarbij passende sport- en beroepsvisserij, zoals uitgewerkt in het visplan.
Het doel van het visplan is te komen tot vaststelling van beleid met betrekking tot benutting van de visstand en de uitvoering van de visserij door sport- en beroepsvissers.
In dit beleid worden eveneens de doelstellingen van waterbeheer en natuurbeheer meegenomen.


Het visplan wordt gezamenlijk door de visrechthebbenden in een VBC- gebied opgesteld volgens de door de overheid gegeven richtlijnen.
In het visplan wordt beschreven hoe de visserij plaatsvindt en is gereguleerd.
Welke vissoorten, in welke hoeveelheden, door wie, waar, wanneer en op welke wijze mogen worden bevist, wordt in het visplan vastgelegd.


Ons Visserijbedrijf informeert collega- beroepsvissers over opstelling van visplannen.